بلوچستانءاستمانءگل

جاران

رژن تی ویءَ

رژن تی ویءَ گون شهیدان غلام محمد بلوچ، شیر محمد بلوچ، همی دابا گون حیات جمالدینی، مارچءِ ماها گندءُنند کرتگ که مان مئیءِ ماهاَ هر چارشنیه، ساعت 11.10 شپ ایران وهدا، تالان بیت

رژن تی ویءَ گون شهیدان غلام محمد بلوچ، شیر محمد بلوچ، همی دابا گون حیات جمالدینی، مارچءِ ماها گندءُنند کرتگ که مان مئیءِ ماهاَ هر چارشنیه، ساعت 11.10 شپ ایران وهدا، تالان بیت

هر چارشنیه، ساعت 8.50 شپ pm به وقت اروپای مرکزی ، تالان بیت. 

این برنامه هر چهارشنبه از ساعت 08.50 pm به وقت اروپای مرکزی، ساعت 11.10 شب به وقت ایران پخش میشود. همین برنامه روز بعد پنج شنبه ساعت12.3 ظھر بہ وقت اروپای مرکزی ساعت 03.00 عصر به وقت ایران پخش میشود. مدت برنامه های تلویزیونی هم اکنون 30 دقیقه است.
تلویزیون رژن هر چهارشنبه برنامه های خود را شروع می نماید.
آدرس پخش:

 

 

Satellite: Hotbird-4
Frequency: 11585 MHz
Polarization: Vertical
Symbol Rate: 27500
FEC: 3/4
Channel: Tishk tv

کمیته انتشاراتی تلویزیون رژن