بلوچستانءاستمانءگل

جاران

رژن تی ویءَ گون شهیدان غلام محمد بلوچ، شیر محمد بلوچ، همی دابا گون حیات جمالدینی، مارچءِ ماها گندءُنند کرتگ که مان مئیءِ ماهاَ هر چارشنیه، ساعت 11.10 شپ ایران وهدا، تالان بیت

More