حزب مردم بلوچستان

Bppnews

فعالیت ها

ملاقات سخنگوی حزب مردم بلوچستان با مقامات و موسسه های اروپا در بروکسل

در این دیدارها آقای بلیده ای فرصت یافت تا مشکلات اقلیتهای ایرانی با تاکید بر اوضاع اقلیت قومی مردم بلوچ در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران را به اطلاع آنها برساند. وی بردلایل ضرورت ایجاد ایران فدرال بدلیل نگرانیهای نقض حقوق بشری گسترده در این منطقه تاکید کردند.

در روزهای ۲۴و۲۵ ژانویه سال جاری میلادی سازمان یو ان دی پی او جلسه دفاعیه ای با موسساتی از اتحادیه اروپا با آقای ناصر بلیده ای سخنگوی حزب مردم بلوچستان، رئیس سازمان یو ان دی پی او و عضو کنگره ملیتهای ایران فدرال برگزار کرد. در این برنامه فشرده دو روزه آقای ناصر بلیده ای با اعضای کلیدی پارلمان اروپا ازجمله خانم کورنلا ارنست و آقای توون کلام، اعضای سرویس فعالیتهای خارجی اتحادیه اروپا ملاقات و در این دیدارها موضوع ایران بعد از تفاهمنامه اتمی بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


در این دیدارها آقای بلیده ای فرصت یافت تا مشکلات اقلیتهای ایرانی با تاکید بر اوضاع اقلیت قومی مردم بلوچ در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران را به اطلاع آنها برساند. وی بردلایل ضرورت ایجاد ایران فدرال بدلیل نگرانیهای نقض حقوق بشری گسترده در این منطقه تاکید کردند.


این دیدارها نشانه ای ازدستاوردهای دیدارهای قدیمی و دوستانه آقای بلیده ای در سال ۲۰۱۴ با اعضای پارلمان اروپا است، در طول این گفتگو ها جلسات دفاعیه خوبی با نمایندگانی از گنگره ملیتهای ایران فدرال نیز انجام شد. علاوه بر این ایشان توانست با اعضای جدیدی از نمایندگان اروپا که خواهان رعایت حقوق بشر در ایران هستند ارتباط برقرار نماید.


هدف این آخرین دور ملاقات ها ایجاد فضای پیشرفت موضوعات مورد بحث در ملاقاتهای گذشته بود تا بتوانند اهداف را با دلایل مستند و منطقی با سازمان های اروپائی به پیش ببرند.
اما مهمتر از همه، این ملاقاتها باعث تشویق نمایندگان اروپا و اعضای سرویس فعالیتهای خارجی اتحادیه اروپا گردید تا در گفتگوهای مختلف با ایران، موضوع رعایت حقوق بشر را بویژه بعد از تفاهمنامه اتمی سال ۲۰۱۵ در اولویت قراربدهند.