حزب مردم بلوچستان

Bppnews

خبرها و نظرها

رای دادن در یک نظام استبدادی که آزادی انتخاب وجود ندارد عملی ضد اخلاقی است. در نظام سیاسی موجود در ایران اگر همه مردم رای دهند حکومت آن را بالاترین دلیل مشروعیت و حمایت آنها از خود تلقی می کند، و به سیاست سرکوب،خشونت،تبعیض های جنسیتی،عقیدتی،قومی،مذهبی خود ادامه می دهد.

More

حکومت جمهوری اسلامی در سی و هشتمین سالگرد خویش قرار دارد و همه ساله در این ایام در جاهای مختلف ایران مراسم و جشن هایی برگزار می کند چرا که برای حکومت که در ایران همه چیز ازجمله رسانه را در اختیار دارد و می تواند تبلیغات گسترده ای در تایید نظامش کند.

More

این کنفرانس بویژە در مورد نقش و وضعیت ایران در بحرانهای خاورمیانه، نقش و وضعیت کردها در غرب کردستان و همچنین اقلیت های اتنیکی مذهبی در داخل ایران بە گفتگو پرداخت. در این کنفرانس نقشه و راه حل برای بحران ها ارائه داده شد و همه خواهان ایجاد دموکراسی در ایران بودند.

More

گپ و تران گون ناصر بلیده ای و رحیم بندوی، بلوچستانء لهتی مسائل و مشکلات

More

حمله نیروهای دولتی با یورش شبانه به محله ها و مناطق زیباشهر, گل شهر و بخش کمب در شهرستان چابهار، دستگیری و انتقال دهها زن و مرد بلوچ ایرانی به پاکستان، هر چه بیشتر ماهیت ضد مردمی رژیم را آشکار میسازد.

More

دیروز پنجشنبه 30 آذرماه ساعت شش به وقت محلی یک موتور سوار در شهر چابهار با دخالت بیجا و بی قانونی ماموران انتظامی روبرو میشود، وی سعی میکند که از محل دور بشود، اما مورد تعقیب نیروهای انتظامی قرار میگیرد. نیروهای انتظامی که در بلوچستان نسبت به جان مردم بلوچ بی اعتنا هستند، در نزدیکی سینمای قدیمی شهر مامورین با اتومبیل خود به موتورسوار حمله می کنند، با برخورد عمدی ماشین مامورین به موتورسیکلت، موتور بر زمین می افتد و باعث زخمی شدن موتورسوار میشود.

More

ناصر بلیده‌ای: اسم بلوچ را با قاچاق می‌آورند که باعث حادتر شدن مسئله می‌شود و یک بعد اجتماعی و سیاسی پیدا می‌کند و رژیم در گفتمانش از آن استفاده می‌کند."

More

ناصر بلیده‌ای، سخنگوی "حزب مردم بلوچستان" هم که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت کرده، می‌گوید: « بیشترین اعدام‌ها در میان اقلیت‌های ملی انجام می‌گیرد.»

More

مصاحبه گون سردار اختر منگل, مصاحبه گروک همایون مبارکی

More

وجود اختلاف انديشه در ميان روشنفکران يک جامعه دليلی بر زنده و پويا بودن عناصر آن جامعه و نشانه حرکت به جلوی آن است۔ برخوردھای انتقادی که به قصد سازندگی و نه به قصد تخريب و تھمت عليه کنشگران و يا جريانات سياسی يک جامعه باشند، مطمئناً نقش تعيين کننده ای در ھدايت فعالان حوزه ھای مختلف جامعه در مسير درست حرکت شان خواھد داشت۔

More