حزب مردم بلوچستان

Bppnews

تلویزیون

گفت‌وگوی لیدا حسینی‌نژاد با بهرام توکلی، آموزگار زبان فارسی و مسئول خانه نیما در سوئد و ناصر بلیده‌ای، سخنگوی حزب مردم بلوچستان در سوئد.

More

در ارتباط با کنفرانس پیشبرد اتحاد برای دموکراسی و شرکت ملیتها در آن. کنفرانس در تاریخ 7 و 8 ژوئیه در بروکسل برگزار شد.

More

مصاحبه تلوزیون تیشک، سیروس ملکوتی با ناصر بلیده ای، دسامبر ۲۰۰۷ - در رابطه با: حاکمیت مردم و سیاست حزب مردم بلوچستان در ایجاد یک سیستم فدرال و دموکراتیک

More