حزب مردم بلوچستان

Bppnews

ایران فدرال

روز ۱۶ اوت ۱۷۸۸ آخرین شمارۀ سلسله "مقالات فدرالیست" در ایالات متحدۀ آمریکا منتشر شد. اوّلین مقاله ده ماه پیش از آن در ۲۷ اکتبر ۱۷۸۷ منتشر شده بود. در این ده ماه، ۸۵ مقاله فدرالیست به رشتۀ تحریر در آمد. سه تن از "پدران بنیانگذار" (founding fathers) ایالات متحده، الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون و جان جی، با نام مستعار پوبلیوس این مقالات را امضاء کردند.

More

کنگره ملیت های ایران فدرال که متشکل از سازمانھا و احزاب سیاسی متعلق بہ ملیت های تحت ستم درایران می باشد، با شما ملت بلوچ درھر دوسوی بلوچستان تقسیم شدہ ابرازهمدردی می کنیم.

More

در ادامه گفتگوها و بحث های روز اول مجمع عمومی پیشنھادات ارائه شده توسط “ھیئت بازنگری اساسنامه مصوب ششمین مجمع عمومی به شور و بحث گذاشته شد

More

در صورت بروز هر حالتی که خارج از اراده و نیت ما باشد، آنچه مورد نظر کنگره خواهد بود مصالح کلی ایران و ملیت های تحت ستم در کشور می باشد. و در همین راستا برای تامین حقوق ملی و حکومت های محلی این ملیت ها و تشکیل یک دولت فراگیر دموکراتيک و سکيولار در ایران فدرال تلاش خواهد کرد.

More

در عین حال دستگیرشدگان تاکنون تفهیم اتهام نشده و به دادگاه منتقل نشده اند. به گزارش منابع محلی بازداشت گسترده این افراد در شهرهای شوش، حمیدیه و اهواز در پاسخ به دیوارنویسی و شعارنویسی با هدف تحریم

More

در ادامه فعالیتهای کمیته روابط بین­المللی کنگره ملیتهای ایران فدرال، هیئتی متشکل از آقایان ناصر بلیده­ای، یاسین اهوازی، حسین انور حقیقی و میرو علیار، طی روزهای 19تا 21 ژوئن 2011 در بروکسل چندین دیدارسیاسی با سازمان­های بین­المللی، نمایندگان پارلمان اروپا، کمیسیون اتحادیە اروپا، تنی چند از مسئولین احزاب­ اروپایی انجام دادند.

More

در این جلسات اقای یاسین اهوازی به نمایندگی از سازمان حقوق بشر اهواز، اقای میرو علیار از حزب دمکرات کوردستان،ناصر بلیده ایی از حزب مردم بلوچستان و اقای حسینی از جنبش دمکرات اذربایجان شرکت خواهند کرد و به تشریح انچه در زمینه سرکوب مردم و بخصوص ملیت های ایران میرود،

More

سوریه همانند یمن، بسبب نداشتن منابع و موقعیت استراتژیک، اهمیتی برای دولتمردان غرب ندارد. بنظرمیرسد درقضاوت از اعمالشان، جز اعتراض لفظی کاری به کشتار مردم سوریه و یمن تا کنون نکرده اند.

More

فوريه سال 1952 چھار سال پس از استقلال و آزادى ھندوستان و زايش کشور ى بنام" پاکستان" با گماردن نيروھاى نظامى در رأس رھبرى آن توسط استعمار بريتانيا ، دانشجويان دانشگاه داکا درسرزمين تاريخى بنگلادش، با ترتيب دادن تظاھراتى مسالمت آميز و راه افتادن به سوى پارلمان آن زمان پاکستان شرقى، خواستار آزادى آموزش به زبان مادرى خويش يعنى زبان بنگالى گشتند۰

More

کنگره ملیهای ایران فدرال که خود را همچون بخش جدائی ناپذیر جنبش دموکراسی خواهی و تبعیض ستیزی همه مردمان مبارز ایران علیه استبداد مذهبی حاکم می داند، معتقد است که تحقق و استقرار دموکراسی درایران، همچنانکه بدون رفع تبعیض جنسی (نابرابری زن با مرد) و رفع تبعیض فرهنگی، مذهبی، زبانی، ملی و قومی ساکنین ایران ناممکن است، همانطور هم بدون جدائی دین از دولت و حکومت و تامین آزادی دین و زبان، و فکر بیان، و وجدان واعتقاد سیاسی امکان پذیر نمی باشد.

More