حزب مردم بلوچستان

Bppnews

اعلامیه

حزب مردم بلوچستان از حقوق کامل مردم بلوچستان دفاع می کند و از مردم بلوچستان تقاضا دارد، اجازه ندهند که بیگانگان در سرنوشت آنان دخالت کنند و بازیچه سیاست گروههای افراط گرای قدرت طلب شوند.

More

حق گرفتنی است، نه دادنی بايد قدرتمند شد تا به حاکميت ملی دست يافت و از دست اندازی وتجاوز ديگران در امان ماند. قدرتمندی در آگاهی، اتحاد و انسجام است. برای دستيابی به حق حاکميت، انسجام سياسی در يک تشکل ملی و موثر از ضروريات است.

More

حزب مردم بلوچستان، بر اين باور است که نظام حاکم، تحت قانون اساسی موجود، "نابرابری" مردمان ايران و دسته بندی آنان را به "خودی" و "غير خودی"، نهادينه کرده است و برابری مردمان ايران، آزادی بيان و عقيده، حق ايجاد احزاب سياسی، سازمانها و سنديکاهای صنفی و حتی حق کانديد شدن آزادانه و دموکراتيک را نيزاز آنان سلب نموده است۔

More

ین حمایت می تواند در یکپارچگی و همزیستی صلح آمیز برای تمامی ملل ایران موثر بوده و اُمید به یک زندگی برابر حقوق و در کنار هم را در فردای ایران ایجاد و تضمین نماید.

More

حزب مردم بلوچستان این عمل جنایتکارانه و ضد بشری رژيم هاى ايران و عراق را قویا محکوم کرده و از نهادها و ارگانهای بین المللی انتظار دارد که ضمن محکوم کردن اين جنايت از سوى هر دو رژيم اقدامات لازم در حل اين معضل و نجات جان انسانهاى بيگناهى كه در چنگال جانيان و ديوانگان قدرت گرفتار آمده اند معمول دارند

More

14 مرداد یا 4 آگوست یادآور روزی سیاه و اسفناک برای ملت بلوچ در تاریخ بلوچستان وحافظه ملی آن باقی خواهد ماند. در چنین روزی دژخیمان آزادی و عدالت اجتماعی وبلاگ نویس و دبیرکل انجمن جوانان صدای عدالت زاهدان را بعد از یکسال زندان و شکنجه های طاقت فرسا به تیرک دار سپردند و ملتی را از جوانی پرسشگر و رهبری اندیشمند ؛ توانا و جسور محروم کردند. از آن روز سیاه تا کنون 5 سال می گذرد.

More

فضای خفقان سیاسی و نبود آزادی مطبوعات و عدم وجود جریانات و احزاب و گروههای مستقل نماینده بخش های مختلف اجتماعی و سیاسی مستقل، نهاد های حقوق بشری و فرهنگی- اجتماعی، زمينه ساز رشد و تقويت باندبازيهاى مافيايى و فرقه گرايى هاى عقب مانده شده است. در چنين فضايى٬ برگزاری هر گونه انتخاباتی در ایران با اصل "اعمال اراده و حاكميت مردم" در تضاد بوده و كاملاً بي معنى ميباشد.

More

اما آنانی که با بلوچستان و نوع ساختمان و خانه سازی این اقلیم، که بیشتر از کاه و گِل ساخته شده اند، آشنایی دارند، می دانند که این فاجعه طبیعی به احتمال قریب به یقین، و براساس گزارش هایی که از طرق مختلف به حزب مردم بلوچستان، در طی این یک هفته ای که از زمان وقوع زلزله می گذرد، رسیده است، قربانیان و کشته شدگان و ویرانی های این فاجعه دو چندان بیشتر از آن آماری است، که حکومتهای این دو کشور اعلام کرده اند.

More

زنان در بلوچستان در مقایسه با دیگر جاهای ایران، دو چندان با موارد تبعیض و ظلم و زور مواجه هستند. اما با این وجود، بلوچستان شیرزنانی همچون مادر میر قمبر ،مادر دؤدا و بالانچ، بانلی مادر ملک میران و گل بی بی خواهر دادشاه را در دامن پر مهر خود پرورانده که صلاحیت و شایستگی خود را در میدان مبارزه پا بپای مردان بلوچ نشان داده و خود گذشتگی آنان زبانزد خاص و عام است. امروز نیز اینچینین زنان شایسته و مبارزی در بلوچستان کم نیستند که با صلاحیت ها و شایستگی های خود فردایی بهتر را برای فرزندان خود همراه با مردان بلوچ رقم زنند.

More

طی چند دهه هست، که سیاست کشتار مردم بیگناه بلوچ یکی از هویت های سیاسی راهبردی و امنیتی نیروهای سرکوبگر دولتها حاکم بر ایران، در بلوچستان شده است. حزب مردم بلوچستان سیاست های غیرانسانی رژیم در بلوچستان را قویأ محکوم میکند و از سازمانهای بین المللی درخواست مینماید، که دولت ایران را تحت فشارسیاسی قرار دهند، تا رژیم به ادامه کشتار مردم در بلوچستان پایان بدهد.

More