حزب مردم بلوچستان

Bppnews

اعلامیه

حزب مردم بلوچستان ضمن تبریک اول ماه مئی؛ روز جهانی کارگر به همه کارگران جهان مخصوصا کارگران و زحمتکشان بلوچستان از تمامی اقشار و طبقات جامعه ؛ اعم از کارگران؛ معلمان؛ کارمندان؛ دانشجویان و دانش آموزان می خواهد تا جهت احقاق حقوق خود متحد و سازمان یافته شده و سیاستهای سرکوبگرانه و ضد انسانی رژیم را به چالش به کشند.

More

حزب مردم بلوچستان انتخابات در جمهوری اسلامی ایران که مردم با تحدید و تطمیع در آن کشانده میشوند را نمایشی برای کسب مشروعیت از دست رفته نظام و نشاندهی تثبیت آن در افکارجامعه جهانی می بیند.

More

حزب مردم بلوچستان از حقوق کامل مردم بلوچستان دفاع می کند و از مردم بلوچستان تقاضا دارد، اجازه ندهند که بیگانگان در سرنوشت آنان دخالت کنند و بازیچه سیاست گروههای افراط گرای قدرت طلب شوند.

More

حق گرفتنی است، نه دادنی بايد قدرتمند شد تا به حاکميت ملی دست يافت و از دست اندازی وتجاوز ديگران در امان ماند. قدرتمندی در آگاهی، اتحاد و انسجام است. برای دستيابی به حق حاکميت، انسجام سياسی در يک تشکل ملی و موثر از ضروريات است.

More

حزب مردم بلوچستان، بر اين باور است که نظام حاکم، تحت قانون اساسی موجود، "نابرابری" مردمان ايران و دسته بندی آنان را به "خودی" و "غير خودی"، نهادينه کرده است و برابری مردمان ايران، آزادی بيان و عقيده، حق ايجاد احزاب سياسی، سازمانها و سنديکاهای صنفی و حتی حق کانديد شدن آزادانه و دموکراتيک را نيزاز آنان سلب نموده است۔

More

ین حمایت می تواند در یکپارچگی و همزیستی صلح آمیز برای تمامی ملل ایران موثر بوده و اُمید به یک زندگی برابر حقوق و در کنار هم را در فردای ایران ایجاد و تضمین نماید.

More

حزب مردم بلوچستان این عمل جنایتکارانه و ضد بشری رژيم هاى ايران و عراق را قویا محکوم کرده و از نهادها و ارگانهای بین المللی انتظار دارد که ضمن محکوم کردن اين جنايت از سوى هر دو رژيم اقدامات لازم در حل اين معضل و نجات جان انسانهاى بيگناهى كه در چنگال جانيان و ديوانگان قدرت گرفتار آمده اند معمول دارند

More

14 مرداد یا 4 آگوست یادآور روزی سیاه و اسفناک برای ملت بلوچ در تاریخ بلوچستان وحافظه ملی آن باقی خواهد ماند. در چنین روزی دژخیمان آزادی و عدالت اجتماعی وبلاگ نویس و دبیرکل انجمن جوانان صدای عدالت زاهدان را بعد از یکسال زندان و شکنجه های طاقت فرسا به تیرک دار سپردند و ملتی را از جوانی پرسشگر و رهبری اندیشمند ؛ توانا و جسور محروم کردند. از آن روز سیاه تا کنون 5 سال می گذرد.

More

فضای خفقان سیاسی و نبود آزادی مطبوعات و عدم وجود جریانات و احزاب و گروههای مستقل نماینده بخش های مختلف اجتماعی و سیاسی مستقل، نهاد های حقوق بشری و فرهنگی- اجتماعی، زمينه ساز رشد و تقويت باندبازيهاى مافيايى و فرقه گرايى هاى عقب مانده شده است. در چنين فضايى٬ برگزاری هر گونه انتخاباتی در ایران با اصل "اعمال اراده و حاكميت مردم" در تضاد بوده و كاملاً بي معنى ميباشد.

More

اما آنانی که با بلوچستان و نوع ساختمان و خانه سازی این اقلیم، که بیشتر از کاه و گِل ساخته شده اند، آشنایی دارند، می دانند که این فاجعه طبیعی به احتمال قریب به یقین، و براساس گزارش هایی که از طرق مختلف به حزب مردم بلوچستان، در طی این یک هفته ای که از زمان وقوع زلزله می گذرد، رسیده است، قربانیان و کشته شدگان و ویرانی های این فاجعه دو چندان بیشتر از آن آماری است، که حکومتهای این دو کشور اعلام کرده اند.

More