حزب مردم بلوچستان

Bppnews

اطاق مطبوعاتی

کنگره سوم به نام زنده یاد شهید یاکوب مهرنهاد نام گزاری شد. در ابتدا برای احترام به خاطره شهیدان راه آزادی مردم بلوچستان به مدت یک دقیقه ایستاده سکوت اختیار کرده و با آرمانهای آن شهدای بزرگوار هم پیمان شدند.

More

ديدى براى افشايك سال پيش رژيم جمهورى اسلامي ايران در روز چهارم آگست به جنايتی هولناك دست زد. در اين روز يعقوب مهرنهاد فعال مدنى٬ وبلاگ نويس٬روزنامه نگار و بالاتر از همه دوست و همدرد راستين زحمتكشان و مردم بلوچ به دار آويخته شد

More

سخنرانی را با بیان وضعیت سرکوب و ستم ملی که مردم بلوچستان در ایران از آن رنج میبرند ادامه داد. از سرکوبی که نیروهای جامعه مدنی با آن در بلوچستان روبرو هستند، که با اعدام یعقبوب مهرنهاد و عبدالناصر همچنین و در بند نگه داشتن ابراهیم جوانسال در زندانهای ایران نشان مظلومیت جوانان بلوچ در مقابل ماشین سرکوب رژیم است سخنانی ایراد نمود همچنین از سرکوب عمومی ملت بلوچ و تبعیض مذهبی و سرکوب کارکنان مذهبی، شرکت کنندگان را مطلح نمود.

More

یکشنبه 15 مارچ، ساعت 12 بوقت اروپای مرکزی، ساعت 2.30 بعداز ظهر بوقت ایران.

More

بلوچستان پهناوروغنی مان سرشارازمعادن فلزی وغیر فلزی است که توسط غارتگران پارس وجلادان پنجاپی به تاراج برده می شوند.

More