حزب مردم بلوچستان

Bppnews

تازه ها

حزب مردم بلوچستان از حقوق کامل مردم بلوچستان دفاع می کند و از مردم بلوچستان تقاضا دارد، اجازه ندهند که بیگانگان در سرنوشت آنان دخالت کنند و بازیچه سیاست گروههای افراط گرای قدرت طلب شوند.

More

نقض حقوق بشر مردم بلوچ توسط دولت ايران در بلوچستان روز بروز وخيم تر می شود . نظام جمهوری اسلامی ايران در سال های اخير بر ميزان سركوب نيروهای آزاديخواه و گروه های مختلف اجتماعی در بلوچستان افزوده است.

More

حکومت جمهوری اسلامی در سی و هشتمین سالگرد خویش قرار دارد و همه ساله در این ایام در جاهای مختلف ایران مراسم و جشن هایی برگزار می کند چرا که برای حکومت که در ایران همه چیز ازجمله رسانه را در اختیار دارد و می تواند تبلیغات گسترده ای در تایید نظامش کند.

More

"حاکميت ملت بلوچ " در سرزمين بلوچستان حقی است که تاريخاً به تأييد و تصويب حقوقی جوامع همسايه نيزرسيده بوده است۔ اما اين حق، بدليل ضعف وناتوانی حکومت ھاى بلوچ از يکسو و رقابتها و حيله گری های سياسی و معاملات استعمارگران بين المللی از سوی ديگر، با زور "سرنيزه" وسرکوب بيرحمانه، از ملت بلوچ گرفته شده است۔ حضوراستعمار انگليس در شبه قاره هند و منطقه خاورميانه و تنش های آن با دو امپراطوری روسيه در" آسيای ميانه" و امپراطوری عثمانی در "خاورميانه" ، وسرانجام معامله های آن با دولتهای وقت ايران(ھم قاجاريه و ھم پھلوى)، از عوامل مؤثر در پايمال شدن اين حق بوده اند۔

More

در این دیدارها آقای بلیده ای فرصت یافت تا مشکلات اقلیتهای ایرانی با تاکید بر اوضاع اقلیت قومی مردم بلوچ در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران را به اطلاع آنها برساند. وی بردلایل ضرورت ایجاد ایران فدرال بدلیل نگرانیهای نقض حقوق بشری گسترده در این منطقه تاکید کردند.

More

ناصر بلیده‌ای رئیس سازمان ملت‌ها و اقلیت‌های بدون نمایندگی و سخنگوی حزب مردم بلوچستان در رأس هیأتی متشکل از اعضای این سازمان، روز چهارشنبه در واشنگتن برای آگاهی رسانی درباره وضع حقوق بشر در بلوچستان ایران و پاکستان، با گروه‌های مدافع حقوق بشر و شماری از مسئولان آمریکایی ملاقات کرد.

More

حق گرفتنی است، نه دادنی بايد قدرتمند شد تا به حاکميت ملی دست يافت و از دست اندازی وتجاوز ديگران در امان ماند. قدرتمندی در آگاهی، اتحاد و انسجام است. برای دستيابی به حق حاکميت، انسجام سياسی در يک تشکل ملی و موثر از ضروريات است.

More

"این نکته قابل ذکر است که بلوچ ها کاملاً صحیح العمل و درست کارند و چنان چه یک چیز قیمتی یا سند و نوشتهای به آن ها بسپارند، ابداً خیانت نمی کنند و در نگهداری آن از جان خود نیز دریغ نخواهند کرد. از طرفی، در اخلاق هم قابل تمجید می باشند، زیرا با زن های خود به طور تساوی و عادلانه رفتار می نمایند."(۲)

More

"ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود".

More

حزب مردم بلوچستان، بر اين باور است که نظام حاکم، تحت قانون اساسی موجود، "نابرابری" مردمان ايران و دسته بندی آنان را به "خودی" و "غير خودی"، نهادينه کرده است و برابری مردمان ايران، آزادی بيان و عقيده، حق ايجاد احزاب سياسی، سازمانها و سنديکاهای صنفی و حتی حق کانديد شدن آزادانه و دموکراتيک را نيزاز آنان سلب نموده است۔

More