حزب مردم بلوچستان

Bppnews

تازه ها

تظاهر کنندگان شعارهای خود را به زبان بلوچی و آلمانی فرياد زدند. از جمله شعارها عبارت بودند از "بلوچستان مئی راجءِ پجارانت" ، " بلوچستان بلوچءِ نام و نشان انت" ، "بلوچستانی تیاب دپان ءَ وتیگ مکن ات" ، " وتی مردمان ءَ چه بلوچستان ءِ مردمان، گیشتر مکن ات" ، " نه په تغییر بافت جمعیتی بلوچستان" ، شعارهايی بودند که تظاهر کنندگان سردادند.

More

در این کنفرانس ناصر بلیده ای (رئیس UNPO)، سناتور پُل استراوس (سناتور ناحیه کلمبیا)، بوهال مِنگل (WBO)، خانم کریستین فیر (دانشگاه جورج تاون) و تی. کومار (سازمان عفو بین‌الملل آمریکا) به ایراد سخنرانی پرداختند.

More

رای دادن در یک نظام استبدادی که آزادی انتخاب وجود ندارد عملی ضد اخلاقی است. در نظام سیاسی موجود در ایران اگر همه مردم رای دهند حکومت آن را بالاترین دلیل مشروعیت و حمایت آنها از خود تلقی می کند، و به سیاست سرکوب،خشونت،تبعیض های جنسیتی،عقیدتی،قومی،مذهبی خود ادامه می دهد.

More

قرار در این برنامه که به صورت زنده از وبسایت موسسه Hudson پخش شود، ناصر بلیده‌ای، از "حزب مردم بلوچستان"، مائوری اسفندیاری از حزب کومله کردستان، آرش صالح از حزب دمکرات کردستان ایران،دکتر کریم عبدیان از حزب تضامن دموکراتیک الاهواز و حبیب آذرسینا از ائتلاف آذربایجان جنوبی به عنوان سخنگو نظرات خود را مطرح کنند.

More

حزب مردم بلوچستان ضمن تبریک اول ماه مئی؛ روز جهانی کارگر به همه کارگران جهان مخصوصا کارگران و زحمتکشان بلوچستان از تمامی اقشار و طبقات جامعه ؛ اعم از کارگران؛ معلمان؛ کارمندان؛ دانشجویان و دانش آموزان می خواهد تا جهت احقاق حقوق خود متحد و سازمان یافته شده و سیاستهای سرکوبگرانه و ضد انسانی رژیم را به چالش به کشند.

More

حزب مردم بلوچستان انتخابات در جمهوری اسلامی ایران که مردم با تحدید و تطمیع در آن کشانده میشوند را نمایشی برای کسب مشروعیت از دست رفته نظام و نشاندهی تثبیت آن در افکارجامعه جهانی می بیند.

More

حزب مردم بلوچستان از حقوق کامل مردم بلوچستان دفاع می کند و از مردم بلوچستان تقاضا دارد، اجازه ندهند که بیگانگان در سرنوشت آنان دخالت کنند و بازیچه سیاست گروههای افراط گرای قدرت طلب شوند.

More

نقض حقوق بشر مردم بلوچ توسط دولت ايران در بلوچستان روز بروز وخيم تر می شود . نظام جمهوری اسلامی ايران در سال های اخير بر ميزان سركوب نيروهای آزاديخواه و گروه های مختلف اجتماعی در بلوچستان افزوده است.

More

حکومت جمهوری اسلامی در سی و هشتمین سالگرد خویش قرار دارد و همه ساله در این ایام در جاهای مختلف ایران مراسم و جشن هایی برگزار می کند چرا که برای حکومت که در ایران همه چیز ازجمله رسانه را در اختیار دارد و می تواند تبلیغات گسترده ای در تایید نظامش کند.

More

"حاکميت ملت بلوچ " در سرزمين بلوچستان حقی است که تاريخاً به تأييد و تصويب حقوقی جوامع همسايه نيزرسيده بوده است۔ اما اين حق، بدليل ضعف وناتوانی حکومت ھاى بلوچ از يکسو و رقابتها و حيله گری های سياسی و معاملات استعمارگران بين المللی از سوی ديگر، با زور "سرنيزه" وسرکوب بيرحمانه، از ملت بلوچ گرفته شده است۔ حضوراستعمار انگليس در شبه قاره هند و منطقه خاورميانه و تنش های آن با دو امپراطوری روسيه در" آسيای ميانه" و امپراطوری عثمانی در "خاورميانه" ، وسرانجام معامله های آن با دولتهای وقت ايران(ھم قاجاريه و ھم پھلوى)، از عوامل مؤثر در پايمال شدن اين حق بوده اند۔

More